پارافیلیاهای دفعی
(coprophilia)

 

 

مدفوع کردن (کوپروفیلیا ـ urophilia) یا ادرار کردن (اوروفیلیا ـ zoophilia) روی شریک جنسی یا برعکس

 

 

تثبیت در مرحله مقعدی رشد، Klismaphilia (تنقیه)

 

 

رواندرمانی بینشمدار.

 

 

 

 

 

حیوانخواهی

 

 

ارتباط جنسی با حیوانات

 

 

در مناطق روستائی شایعتر است، ممکن است فرصتطلبانه باشد.

 

 

تغییر رفتار، رواندرمانی بینشمدار.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 شهریور 1389    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: روانشناسی کاربردی،     | نظرات()