به ملكول پروتئینی گفته می‌شود كه به ملكولهای چربی متصل شده باشد. نقش این پروتئین در بدن عبارت است از انتقال لیپیدها ( چربی یا تری گلیسرید) از كبد و جداره روده به بافت‌هایی كه بدان نیاز دارند، به طور كلی پنج نوع لیپو پروتئین در خون وجود دارد: لیپو پروتئین با دانسیته زیاد High-density Lipoprotein (HDL) (‌كلسترول خوب)، لیپو پروتئین با دانسیته كم Low-density Lipoprotein (LDL) (‌كلسترول بد)، كیلومیكرون Chylomicrons( از نظر اندازه مولكول بسیار بزرگ است ولی مقدار آن از همه كمتر می‌باشد) لیپو پروتئین با دانسیته بسیار كم Very Low density Lipoprotein (VLDL) و لیپو پروتئین با دانسیته متوسط Intermediate- density Lipoprotein (IDL) كه به لیپو پروتئین با دانسیته كم تبدیل می‌شود. سن، سلامتی، طرز تغذیه و وزن بدن از عوامل تعیین كننده مقدار و نوع لیپو پروتئین خون می‌باشند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1389    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: اصطلاحات و اطلاعات پزشکی و غذایی،     | نظرات()