پرانا چیست ؟

سوامی شیواناندا بنیان گذار مؤسسه دیو اینلایف واقع در دامنه هیمالیا در كتابی تحت عنوان ((كندالینی یوگا )) پرانا را چنین توصیف كرده است .

پرانا ماحصل كلی نیروهائی است كه در جهان متجلی هستند پرانا نیروی حیاتی است و تنفس تجلی ظاهری پرانا است . با اجرای روشهای درست كنترل تنفس می توان این ماده لطیف را در درون كنترل و جذب كرد .

كنترل پرانا كنترل فكر است در واقع فكر بدون پرانا نمی تواند عمل كند . پرانا ماحصل انرژیای نهفته ایست كه در جهان و انسان وجود دارد گرما-روشنائی –الكتریسته و مغناطیس همه تجلیات پرانا هستند .

قرارگاه پرانا قلب انسان است پرانا نیروی واحدی است كه وظایف بسیاری را انجام می دهد از اینرو متناسب با وظایفی كه انجام می دهد نامهای مختلفی دارد كه عبارتند از : پرانا- آیانا – سامانا- اودانا-ویانا .

هدایت پرانا به وسیله فكر و تحت كنترل اراده نیروی حیاتی مجددی است كه می توان آنرا هشیارانه برای پیشرفت خود یا شغاداون بسیاری از بیماریهای غیر قابل علاج و یا برای مقاصد مفید دیگر به كاربرد .

اگر شما به طریقه كنترل یك موج كوچك پرانا طی اعمال فكری پی بید  آنوقت راز انقیاد پرانا ی عالمگیر بر شما آشكار خواخد شد .

پیرو یوگا یعنی كسی كه آگاه بر دانش این راز است از هیچ نیروئی بیم ندارد زیرا او بر كلیه تجلیات نیرئی های عالم تسلط یافته است ..

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 آبان 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: روانشناسی کاربردی،     | نظرات()