علل افزایش سودا

1-گرمی جگر

2-ناتوانی طحال

3-سردی انجماد کننده

4-دوام احتقان

5-بیماریهای زیاد و مداوم که اخلاط را خاکستر کند

صفرای تراویده از کیسه صفرا نیروی دفع کننده را طرف پایین هشیاری میدهد

(حس اجابت)

سودایی که از طحال ترشح می شود نیروی جذب کننده را از قسمت بالا آگاه میسازد(میل پذیرش غذا)

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 فروردین 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: طب ایرانی و طب ابن سینا،     | نظرات()