اخلاط چهارگانه

1-دموی

عبارتست از قرمز بودن به رنگ خون بودن که با خصوصیاتی چون خوشخویی زورمندی تحرک زنده دل بودن –در طلب بهترین بودن-افسرده نبودن و اعتماد به نفس داشتن مشخص می شود

2-بلغم

ماده غلیظ لزجی است که از دستگاه گوارش و مجاری تنفسی ترشح می شود و با سرفه و استفراغ خارج می شود

افراد بلغمی حالتی کند و تنبل دارند و در اعمال جسمی و روانی تحرک پذیری کمتری دارند و چالاک و زنده دل نیستند

3-صفراوی

فزونی صفرا در شخص را گویند که با افزایش تحریک پذیری –آتشی مزاج بودن و عصبی بودن همراه است

4-سودا

فزونی صفرای سیاه را گویند و با خصوصیاتی همچون افسردگیهای روحی ناشی از غم و اندوه –دلمردگی و دلتنگی مشخص می شود

نوشته شده در تاریخ شنبه 15 فروردین 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: طب ایرانی و طب ابن سینا،     | نظرات()