آسم و طب ایرانی

خلط بلغم در بدن باعث بروز بیماری آسم است خلط مزبور موقعی که می خواهد از سینه دفع شود باعث بروز حملات مرض می گردد اگر در هنگام دفع بلغم آنرا به جانب دیگری  معطوف کنیم از شدت و حدت حملات سریعا کاسته میشود و اگر به طور مناسبی خلط مزبور را از بدن دفع نماییم و زمینه مزاجی را طوری تغییر دهیم که دیگر این خلط تولید نشود بیماری آسم بهبودی یافته و حملات بروز نخواهد کرد

استوخودوس برای آسم مناسب است ولی برای صفرایی مزاجان به علت قی آور بودن مناسب نیست

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 فروردین 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: طب ایرانی و طب ابن سینا،     | نظرات()