اندامهای مرطوب

1-بلغم

2-خون

3-پیه و مرطوب تر از آن چربی

4-مغز

5-نخاع

6-گوشت پستان و بیضه ها

7-شش

8-جگر

9-طحال

10-کلیه

11-ماهیچه ها

12-پوست

گرد آوری :بابک نیری

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 فروردین 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: طب ایرانی و طب ابن سینا،     | نظرات()