اندامهای سرد

1-بلغم

2-پیه

3-چربی

4-مو

5-استخوان

6-غضروف

7-زردپی (رباط)

8-وتر

9-غشا (شامه)

10-عصب

11-نخاع

12-مغز

13-پوست

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 فروردین 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: طب ایرانی و طب ابن سینا،     | نظرات()