متوكلوپرامید

دسته دارویی :

----------------

 بلاك كننده فعالیت دوپامینرژیكی، كندكننده تخلیه گوارشی، تحریك كننده حركات پریستالتیك ، ضد تهوع و استفراغ

فارماكوكینتیك :

----------

متوكلوپرامید سریعا“ جذب شده ، نیمه عمر پلاسمایی آن 4 الی 6 ساعت است .

شروع اثر آن پس از تزریق عضلانی 15-10 دقیقه و پس از تزریق وریدی 3-1 دقیقه است .

موارد و مقدار مصرف  :

-----------------

در بزرگسالان :

-     تحریك حركات پریستالتیك معده و روده  :

تزریق آهسته وریدی 10 میلی گرم به صورت تك دوز

-     درمان سكسكه :

10 میلی گرم عضلانی و به دنبال آن 20-10 میلی گرم خوراكی 4 بار در روز به مدت 1 هفته

-     پیش گیری از تهوع و استفراغ ناشی از داروهای شیمی درمانی:

2 میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن نیم ساعت قبل از مصرف سیس پلاتین و یا سایر داروهای شیمی درمانی با پتانسیل بالای ایجاد تهوع ، انفوزیون وریدی میشود. در صورت نیاز هر 3-2 ساعت تكرار میشود.

برای داروهای  شیمی درمانی با پتانسیل ایجاد تهوع كمتر 1 میلی گرم به ازاء هر كیلوگرم وزن بدن انفوزیون وریدی میشود.

-     پیش گیری از تهوع بعد جراحی :

20-10 میلی گرم عضلانی

در كودكان :

پیش گیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی ویاتحریكات  پریستالتیك معده و روده :

1 میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن تك دوز به صورت انفوزیون آهسته وریدی . ممكن است بعد از 1 ساعت نیاز به تكرار دوز باشد.

نكات مورد توجه در مورد انفوزیون وریدی متوكلوپرامید :

-     برای كاهش احتمال واكنش های جانبی مقدار دارو نباید بیش از 2 میلی گرم به ازاء هر كیلوگرم از وزن بدن باشد. در صورت نیاز 15 دقیقه قبل از مصرف متوكلوپرامید از دیفن هیدرامین استفاده شود.

-     در صورت تهیه محلول رقیق شده متوكلوپرامید ، ضمن محافظت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،  دارو در  ‏‏‏‏عرض 24 ساعت مصرف شود.

-     متوكلوپرامید تزریقی با داروهای كلسیم گلوكونات ، سفالوتین سدیم ، كلرامفنیكل سدیم ، سیس پلاتین ، اریترومایسین لاكتوبیونات ، فورزماید ، متوتروكسات ، پنی سیلین G پتاسیم ، سدیم بی كربنات ناسازگاری دارد.

-     انفوزیون وریدی این دارو باید به آهستگی حداقل ظرف مدت 15 دقیقه صورت گیرد. در ضمن متوكلوپرامید جهت تزریق به صورت انفوزیون باید با 50 میلی لیتر دكستروز 5 درصد در آب ، سدیم كلراید تزریقی ، دكستروز 5 درصد در سدیم كلراید 45/0درصد ، رینگر تزریقی و یا رینگر لاكتات تزریقی رقیق گردد.

در بارداری : رده B

--------

در شیردهی : متوكلوپرامید در شیر ترشح میشود. مصرف آن در طی دوران شیردهی طبق نظر پزشك متخصص

-----------

صورت گیرد.

عوارض جانبی :

----------

عوارض شایع  : اسهال ، خواب آلودگی ، بیقراری

عوارض نادر : تورم و درد سینه ، تغییر در عادت ماهانه ، یبوست ، افزایش ترشح شیر ، سردرد ، بی خوابی ، گیجی ، افسردگی ، راش پوستی ، خشكی غیر طبیعی دهان ، تحریك پذیری غیر طبیعی

عوارضی كه نیاز به توجهات پزشكی دارد اما وقوع آن نادر است :

اگرانولوسیتوز ، عوارض قلبی عروقی به ویژه افزایش یا كاهش فشارخون وتاكی كاردی ،عوارض اكستراپیرامیدال ، دیس تونی ، دیسكنزی تاخیری

عوارض ناشی از مصرف دوز بالا :

این عوارض دقایقی پس از مصرف دوز بالای متوكلوپرامید اتفاق افتاده و 4-2 ساعت ادامه دارد:

درد یا ناراحتی در قسمتهای پایین پا ، عصبانیت غیر معمول ، بی قراری و تحریك پذیری

تداخلات دارویی :

------------

-     مصرف همزمان باآنتی كولینرژیكها یا داروهای اپیوئیدی اثرات آن را بر حركات گوارشی آنتاگونیزه میكند.

-     مصرف همزمان با  بروموكریپتین و متوكلوپرامید باعث افزایش غلظت پرولاكتین سرم میشود.

-     مصرف همزمان با سایمتیدین باعث كاهش اثرات سایمتیدین میشود.

-     مصرف همزمان با تضعیف كنندهای CNS باعث افزایش اثر سداتیو متوكلوپرامید یا این داروها میشود.

-     مصرف همزمان با سیكلوسپورین باعث افزایش فراهمی زیستی سیلكوسپورین میشود.

-     مصرف همزمان با دیگوكسین باعث كاهش جذب دیگوكسین از معده میشود.

-     مصرف همزمان با داروهای هپاتوتوكسیك باعث افزایش ریسك بروز این عارضه میگردد.

-     مصرف همزمان با داروهای ایجاد كننده عوارض اكستراپیرامیدال باعث افزایش فراوانی و شدت این عارضه میشود.

-     متوكلوپرامید باعث كاهش اثر بخشی لوودوپا و افزایش جذب مكسیلتین میشود.

-     در مصرف همزمان باسوكسینیل كولین دوز سوكسینیل كولین كاهش یابد.

-     آنتاگونیست های دوپامین مثل متوكلوپرامید باعث كاهش اثر بخشی پرگولاید میشود.

-     به دلیل ریلیز كاته كول آمین ها توسط متوكلوپرامید با MAOIs نظیر فورازولیدون و پروكاربازین تداخل دارد.

موارد منع مصرف :

--------------

-          صرع

-     خونریزی گوارشی ، انسداد و سوراخ شدگی

-     فئوكروموسیتوما

-          آسم

-          پاركینسون

-          افسردگی

-     نارسایی كلیوی مزمن یا شدید

-     حساسیت به متوكلوپرامید ، پروكائین یا پروكائین آمید

شرایط نگهداری :

-------------

در دمای كمتر از 30 درجه سانتیگراد ، دور از نور نگهداری نموده و از یخ زدگی محافظت نمایید.

بسته بندی :

---------

جعبه محتوی 10 آمپول 2 میلی لیتری

نوشته شده در تاریخ شنبه 26 بهمن 1387    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: داروشناسی،     | نظرات()