تیتر : بادام هندی
خلاصه : اجیلی بسیار گرم
 

موطن اصلی این درخت از آمریكای جنوبی ویرزیل می باشدكه پس ازكشف آمریكا توسط پرتقالیها به سایر نقاط دنیا برده شد . امروزه كشور هندوستان بزرگترین تولید كنندهٔ این محصول بوده وجنوب غربی این كشور ازمراكز عمدهٔ كاشت می باشد .

مقاومت درختچهٔ كاشو نسبت به كم آبی بیشتر از درخت انبه است ، اما در مقابل سرما حساستر از انبه می باشد .

● ارزش
غذایی میوه :

تركیب شیمیایی این
میوه بدین قرار است كه :

* گلوكز یا لوولز ۹%-۷%

* اسید تانیك ۵.۰درصد (این ماده باعث گس شدن طعم
میوه می شود)

* مواد معدنی ۱۲%

* مغز كاشو علاوه بر طعم مطبوعی كه دارد ، ۱۵% پروتئین و ۴۰% چربی هم دارد.

● شرایط آب وهوایی ومحیط كاشت :

همان طوری كه ذكر گردید كاشو بومی مناطق گرمسیری است و طبعاً درمناطقی كه دارای اینگونه آب وهوا باشد رشد خوبی دارد . درخت در بدترین وكم عمق ترین خاكها رویش دارد ومحصول میدهد ولی خاكهای عمیق ولیمونی باعث افزایش باردهی ورشد بهتر درخت میگردد .

● میوهٔ كاشو :

میوهٔ حقیقی دراین درخت محتوی مغز یعنی قسمت خوراكی
میوه می باشد . میوه دارای قسمتی لوبیایی شكل ، و در انتها نسبتا طویل و متورم است كه در داخل این برآمدگی مغز یا قسمت خوراكی میوه قرار دارد كه پس ازرسیدن كامل میوه و برداشت بایستی مغز میوه را برای عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمایند .

سه تاچهار هفته پس ازباز شدن گل وتشكیل
میوه یعنی تلقیح گلهای ماده دم گل شروع به رشد كرده و ۳-۲ ماه بعد كه میوهٔ حقیقی كاملا رسید رشد دم میوه نیز به حداكثر رسیده جسمی نرم وگوشتی با طعم كمی ترش كه بسیار معطراست تولید می كند . این شبه میوه یا دم گل متورم و برای تهیهٔ یك نوع شراب و یا مصرف به صورت تازه خوری به عنوان میوه مورد استفاده قرار میگیرد . درموقع رسیدن كامل ، قطر دم میوه به ۵-۴ و طول آن به۱۰-۵ سانتیمتر می رسد و رنگ آن صورتی یا زرد می گردد .

مغز بادام هندی كه دارای مقدار زیادی چربی می باشد خیلی زود تند و فاسد می گردد یعنی چربی آن درمجاورت اكسیژن هوا اكسید می شود . برای حمل این محصول به نقاط دوردست باید آنها را درجعبه های فلزی قابل نفوذبه هوا قرار دهند و پس از پركردن جعبهٔ اول هوای داخل آنرا خارج نموده و به جای آن گاز دی اكسید كربن وارد كرده و درجعبه را مسدود نمایند ، بدین طریق می توان مغز كاشو را تا دو سال بدون اینكه فاسد شود ، نگاهداری كرد .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 بهمن 1387    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: خواص خوراکیها،     | نظرات()